Поточні науково-дослідні роботи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН на 2010-2014 рр.

При формуванні Тематичного плану науково-дослідних робіт Держкомлісгоспу на 2010-2014 рр. Конкурсною комісією розглянуто пропозиції підвідомчих підприємств, установ та організацій, структурних підрозділів Держкомлісгоспу щодо пріоритетних напрямів наукових  досліджень і потреби у конкретних наукових розробках, необхідних для забезпечення діяльності та вирішення проблем галузі, та проведено конкурсний відбір зазначених пропозицій у три етапи.
Наказом №383 від 30.12.2009 р. тематичний план затверджено і погоджено з НАНУ.


№ теми:

Назва теми:

Керівник теми:

 2

"Дослідити ефективність використання лісорослинного потенціалу лісами України (рівнинна частина та гірський Крим) і розробити систему заходів щодо підвищення їх продуктивності та формування деревостанів природного походження"

 д.с.-г.н., проф., член-кор. УААН В.П.Ткач

 15 

"Удосконалити технології створення лісових культур на великих згарищах та вирощування садивного матеріалу головних лісоутворювальних порід"

 к.с.г.н., с.н.с. В.М.Угаров

 21

"Визначити якісні та кількісні показники впливу шкідливих комах на стан крон, приріст і відпад дерев сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини України та гірського Криму"

 д.с.г.н., с.н.с. В.Л.Мєшкова

 9

"Вивчити причини та динаміку масових лісопатологічних процесів у сучасних умовах та розробити заходи щодо підвищення стійкості лісів"

 к.с.г.н., с.н.с. І.М.Усцький

 14

 "Розробити вдосконалені рекомендації щодо формування та експлуатації лісонасінної бази в сучасних умовах на засадах популяційної та плюсової селекції"

 к.с.г.н., с.н.с. С.А.Лось

 22

 "Удосконалити методи інвентаризації та моніторингу лісів відповідно до вимог сталого ведення лісового господарства"

 к.с.г.н., с.н.с.  І.Ф. Букша

 23

 "Вивчити структурно-функціональні зміни деревостанів в умовах антропотехногенного впливу та розробити рекомендації щодо ведення лісового господарства в них" 

 к.с.г.н., с.н.с. В.П. Ворон

 24

 "Розробити концептуальні засади агролісомеліорації і степового лісорозведення та обґрунтувати зональні нормативи захисної лісистості в сучасних умовах"

 к.с.г.н., с.н.с. Г.Б.Гладун

 25 

"Вивчити сучасний стан лісових насаджень на рекультивованих землях та розробити рекомендації щодо ведення господарства в них"

 с.н.с. П.Б.Тарнопільський

 17 

 "Дослідити особливості організації та ведення мисливського господарства в Україні в сучасних умовах"

  к.с.г.н., с.н.с. І.М.Шейгас